Deadline aanleveren abstracts Clean Enviro Summit Singapore 2018 is verlengd

In Energy & Environment by Astrid Seegers

Nieuwsbericht | 20 juni 2017 | Josephine Nijstad (update 16 januari 2018)

Van 8-12 jul 2018, zullen beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers zich verzamelen tijdens de Clean Enviro Summit in Singapore om zich te laten inspireren, nieuwe contacten te leggen en om concrete oplossingen te delen voor milieuvraagstukken van grote steden. De Clean Enviro Summit biedt een variëteit aan activiteiten. Zo tonen verschillende bedrijven hun nieuwste ontwikkelingen tijdens de City Solutions vakbeurs en worden uitdagingen en succesverhalen gedeeld tijdens de Clean Environment Leaders Summit en de Regulators Roundtable. Daarnaast zijn er verschillende technologie en R&D showcases, business forums, technische tours en exclusieve netwerkmogelijkheden. De thema’s zijn; afvalmanagement, schoonmaak, ongediertebestrijding, tegengaan van milieuvervuiling en schone energie. De inschrijving voor deelname aan de vakbeurs is geopend.

Leefbare stad Singapore als voorbeeld voor Azië
De leefomgeving en milieutechnologie zijn voor Singapore belangrijk aandachtsgebieden. In de Sustainability Blueprint 2015, kondigt het Ministry of National Development van Singapore de duurzaamheidsdoelen voor 2030 aan. Doelen zijn opgesteld voor duurzame mobiliteit, luchtkwaliteit, energie-efficiëntie en afvalmanagement. Belangrijke doelen voor onderzoek en ontwikkeling zijn het verbeteren van de productiviteit, leefbaarheid en duurzaamheid van de stad. De afgelopen jaren heeft Singapore veel geïnvesteerd om de watercyclus circulair te maken, met NEWater (drinkwater uit afvalwater) als technologisch succes. Ook wordt er veel onderzoek gedaan naar het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Op andere gebieden, zoals afvalmanagement heeft Singapore nog vele stappen te maken. Singapore produceert per persoon 19 kg elektronisch afval per persoon per jaar en staat daarmee op nummer twee in Azië, daarbij wordt er per persoon 140 kg aan voedsel weg gegooid per jaar – dit is 2x zoveel als in Nederland. Kijkend naar de hele afvalketen wordt er 60% gerecycled, 38% verbrand en 2% direct gestort op het afvaleiland Pulau Semakau, wat naar verwachting in 2035 vol zal zijn.

Goed evenement om zaken te doen
De Clean Enviro Summit is voor het eerst georganiseerd in 2012 en wordt sindsdien eens per twee jaar georganiseerd door de National Environment Agency (NEA). Het evenement is groeiende, met in 2016 meer dan 21 duizend deelnemers, uit 125 verschillende landen, met meer dan duizendbedrijven op de vakbeurs. Geschat wordt dat de Summit in 2016 heeft geleid tot nieuwe zakelijke overeenkomsten ter waarde van €12,1 miljard (S$18,7).

Indienen abstract
De hoofdthema’s voor de Clean Enviro Summit zijn:

  • Smart Grids and Smart Sensors in Environment Management
  • Nudging Forward with Behaviourial Science: Creative Ways to Solve Environmental Challenges
  • Finding the Global Maxima: Optimization in Environmental Systems
  • Fast Forward: Accelerating Automation in the Environmental Sectors

Tot 28 februari kunnen bedrijven, kennisinstellingen en overheid een abstract indienen en uitgenodigd worden voor een sprekerslot of posterpresentatie.

Meer informatie:
https://www.cleanenvirosummit.sg/programme/cleanenviro-summit-singapore-2018/call-for-paper

Drie grote evenementen in één week
In de week van de Clean Enviro Summit vinden nog twee evenementen plaats: de Singapore International Water Week (SIWW) en de World Cities Summit (WCS). De drie conferenties hebben een gezamenlijke vakbeurs: City Solutions. Wil je meer weten over hoe je bij de Clean Enviro Summit (of één van de andere evenementen) aanwezig kan zijn kijk dan op: https://www.cleanenvirosummit.sg/, SIWW: http://www.siww.com.sg/, WCS: http://www.worldcitiessummit.com.sg/, of neem contact op met het Innovatie Attaché Netwerk van de Nederlandse Ambassade in Singapore via: sin-ia@minbuza.nl , kijk op de website www.ianetwerk.nl en volg ons op twitter: @NlinnovationSG