Green tech en biomassa evenementen geven inzicht in lange termijn plannen voor Maleisië

In Energy & Environment by Astrid Seegers

Nieuwsflits | 08 november 2016 | Lillan Henseler & Astrid Seegers

De Nederlandse ambassade in Maleisië en een aantal bedrijven met expertise in het verwaarden van (palmolie) biomassa bezochten begin oktober twee green tech en biomassa events in Kuala Lumpur.

Duurzame ontwikkeling is een essentieel onderdeel in de lange termijn ontwikkelingsplannen van Maleisië. Green tech wordt gezien als een belangrijke driver van nationale economische groei. Maleisië is vastbesloten om een grote speler te worden in green tech en duurzame energie en zet hier sterk op in. Een van de kansen voor verduurzaming van de Maleisische economie is het gebruiken van het afval van de palmolie industrie. De biomassa van de palmolie industrie zorgt momenteel nog voor milieuproblemen, zoals water- en luchtvervuiling, maar kan met de juiste technologieën omgezet worden in bio-energie, groene chemicaliën en andere waardevolle bijproducten. Een Nederlands consortium van bedrijven met expertise in het verwaarden van palmoliebiomassa wil deze markt betreden om extra waarde te genereren uit de biomassa en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzamere palmolie industrie. Een aantal bedrijven van dit consortium bezocht samen met de Nederlandse ambassade in Maleisië begin oktober twee green tech events in Kuala Lumpur. Ook Bernold Kemperink van OostNV/Food Valley sloot aan bij dit bezoek om Nederlandse green tech te promoten.

IGEM
Van 5-8 oktober vond International Greentech & Eco Products Exhibition & Conference 2016 (IGEM) plaats. Deze tentoonstelling wordt ieder jaar georganiseerd door Ministry of Energy, Green Technology and Water Malaysia (KeTTHA) en Malaysian Green Technology Corporation (GreenTech Malaysia) om de groene industrie in Maleisië te promoten en Maleisië te positioneren als green hub voor de Asean regio. Het thema van dit jaar was ‘Green business for sustainability’ en 350 bedrijven met expertise op het gebied van green energy, duurzaam transport, duurzaam bouwen, water technologie, water management en/of afval management hadden een stand op de expo. De EU had een groot paviljoen en organiseerde activiteiten zoals netwerkborrels, seminars en business matchmaking sessies. Ook Korea, Japan en Spanje hadden een paviljoen.

Tijdens de openingsceremonie lanceerde Y.B. Datuk Seri Dr Maximus Johnity Ongkili, de Minister van Energie, Green Tech en Water van Maleisië, de Sikal Elektrik Rakyat 1Malaysia (SER1M), een overheidsprogramma om green mobility onder jongeren te promoten. Gekoppeld aan de lancering van dit programma ontvingen zes lokale universiteiten ieder 50 elektrische fietsen. GreenTech Malaysia sloot tijdens IGEM ook een overeenkomst met Petronas om green mobility te stimuleren door het installeren van oplaadpunten voor elektrisch vervoer bij een aantal Petronas benzinepompen in Maleisië.

Naast green mobility zet de Maleisische overheid ook in op zonne-energie. Zonne-energie is door Maleisische overheid bestempeld als een van de twee meest veelbelovende vormen van duurzame energie (de andere is biomassa). Tijdens de tentoonstelling vond ook een tweedaagse Solar PV Conferentie plaats, georganiseerd de Maleisische PV Industry Association en de Asian PV Industry Association. Deze conferentie trok 30 sprekers en 200 gedelegeerden en focuste onder andere op beleid, trends in PV, business en financiële modellen voor PV en smart grids voor rurale elektrificatie met zonne-energie.

Op IGEM hebben we de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van green technology goed kunnen promoten. Door virtual reality brillen konden de bezoekers een filmpje zien over Nederland als innovatieland. De brillen waren een ware hit en zorgden voor veel bezoekers bij onze stand. In de stand hebben we geïnteresseerde bezoekers geïnformeerd over het biomassaconsortium en de expertise van de partners. Bernold Kemperink van OOSTNV/Food Valley gaf een presentatie over allerlei innovatieve duurzame technologieën uit Nederland en Harmen Dekker van DMT Environmental Technology gaf een presentatie over Nederlandse expertise op het gebied van (palmolie) biomassa. Ondanks dat het publiek van de conferentie breed geïnteresseerd was en vaak niet op zoek was naar specifieke technologieën, hebben we toch interessante contacten op kunnen doen bij
palmoliebedrijven, overheidsorganisaties en universiteiten.

Bezoekers kijken naar een virtual reality clip over Nederlandse Green tech innovaties

IBCM Op 11 oktober was de International Biomass Conference Malaysia (IBCM), georganiseerd door Agensi Inovasi Malaysia (AIM) in samenwerking met Malaysian Investment Development Authority (MIDA) en Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE). Aangezien het thema van de conferentie vrij specifiek was, waren de ruim 900 bezoekers voornamelijk experts op het gebied van biomassa, vanuit het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld. De conferentie bestond uit seminars en een kleine tentoonstelling waar ongeveer dertig bedrijven een stand hadden. De Nederlandse ambassade was ook aanwezig met een stand om Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen met expertise op het gebied van biomassa te promoten.

Ambassadeur Karin Mössenlechner gaf tijdens de openingsessie een presentatie voor ongeveer 500 mensen over de ambities van de Nederlandse overheid op het gebied van biobased economy. Ze pleitte voor meer internationale samenwerking om samen de kansen op het gebied van biomassa te verzilveren. Tijdens twee parallelle sessies gaven Harmen van DMT Environmental Technology en Levien van ECN hun visie op de uitdagingen en kansen binnen de Maleisische biomassa industrie. Het beeld dat tijdens veel presentaties naar voren kwam was dat de Maleisische biomassamarkt een groot potentieel heeft – de hoeveelheid biomassa is enorm en groeit – maar dat er ook veel uitdagingen zijn, zoals een consistente toevoer van biomassa voor biomassafaciliteiten en de nodige infrastructuur en logistieke processen om de biomassa bij de biomassafaciliteiten te krijgen.

Levien de Lege (ECN) aan het woord tijdens een paneldiscussie over het maximaliseren van de commerciële waarde van R&D investeringen.

Tijdens IBCM hebben we veel nuttige contacten opgedaan voor het biomassaconsortium, onder andere met kennisinstellingen en mogelijke business partners. Samen met de aanwezige bedrijven hebben we Nederland goed kunnen positioneren als het land waar veel kennis en expertise is op het gebied van (palmolie) biomassa.

Meer informative?
Neem voor meer informatie contact op met de Innovatie Adviseurs in Singapore via sin-ia@minbuza.nl of kijk op de website www.ianetwerk.nl.
Of neem contact op met de handelsafdeling in Kuala Lumpur, Maleisië, via KLL-EA@minbuza.nl of kijk op de website http://maleisie.nlambassade.org.

Bronnen:
Voor de totstandkoming van dit artikel zijn de bezoeken en deelname aan de IGEM 2016 en de IBCM meegenomen en de volgende websites geraadpleegd:

IGEM 2016 Offical Reports, 6,7,8 en 9 oktober 2016, http://www.igem.my/conference/conference-2016.php

International Biomass Conference Malaysia (IBCM), 11 oktober 2016, https://ent.evenesis.com/SITE/Biomass-Conference-2016.aspx