Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions op circulaire expeditie in Singapore

In Energy & Environment by Astrid Seegers

Nieuwsbericht | 12-06- 2017 | Josephine Nijstad

Het verkennen van de Singaporese markt voor een Centre of Excellence for Circular economy, dat was de missie van de AMS Institute delegatie eind mei in Singapore. Het Innovatie Attaché Netwerk Singapore organiseerde een tweedaags programma voor business director, Kees Slingerland en programme manager Circular Cities, Bob Geldermans van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, ookwel AMS Institute genoemd. Ideeën voor het centrum zijn uitgewisseld met Singaporese overheidsorganisaties, onderzoeksinstituten en universiteiten en Geldermans en Slingerland hebben een lezing gegeven bij het Centre for Liveable Cities. De lezing is goed bezocht door meer dan 130 ondernemers, NGO’s, onderzoekers en beleidsmakers en na afloop was er een levendige discussie over onder andere het verminderen van afvalstromen, circulair design van nieuwe producten, de huidige lage prijs van fossiele grondstoffen en ambitieus overheidsbeleid.

Presentatie van Kees Slingerland over het AMS Institute bij het Future Cities Laboratory (ETH Zürich), CREATE. Presentatie van Bob Geldermans over Circular Cities bij het Centre for Liveable Cities.

AMS Institute wil strategisch samenwerken met een aantal wereldsteden, om zo het brede scala aan stedelijke uitdagingen te kunnen beslaan. AMS Institute is een prestigieus onderzoeksinstituut; een samenwerking tussen MIT Boston, TU Delft en Wageningen University & Research. Geïnitieerd door de Gemeente Amsterdam, wordt de stad – en metropoolregio – Amsterdam als proeftuin gebruikt om de vertaalslag te maken van wetenschappelijk onderzoek naar praktische business cases. AMS Institute werkt samen met de gemeente, andere publieke organisaties, burgers en het bedrijfsleven – zowel gevestigde partijen als start-ups.

Singapore staat hoog op het lijstje van het instituut door de unieke uitdagingen die hier te vinden zijn. Zo is Singapore niet alleen een stad, maar ook een staat en kan het geen gebruik maken van achterland voor voedselvoorziening of de plaatsing van diverse industrieën waar andere steden zo dankbaar gebruik van maken, dat hebben ze immers niet. Daarbij heeft Singapore geen natuurlijke grondstoffen en wonen op een gebied ter grootte van de Noordoostpolder ruim 5,5 miljoen mensen. Deze setting resulteert in de nodige uitdagingen en vereist een innovatieve kijk naar water en grondstofstromen van de stad. Een prachtige casus dus, om de mogelijkheden voor een circulaire economie te onderzoeken.

Na 2 dagen, 8 meetings en minstens 32 nieuwe contacten is het tijd om terug te kijken op de missie en plannen te maken voor de volgende stappen naar een Centre of Excellence for Circular economy. We kunnen concluderen dat circulaire economie een steeds bekendere term begint te worden in Singapore. Er zijn een aantal kleine initiatieven actief en ook de overheid is de mogelijkheden op dit gebied voorzichtig aan het verkennen. Vooral dat laatste is veelbelovend, aangezien het beleid hier top-down geregeld is. Dit resulteert echter ook in de nodige vertraging. De algemene mind-set hier is toch vooral om risico’s te vermijden, de hard ingebakken Kiasi-mentaliteit (letterlijk vertaalt: bang om te sterven) komt een ambitieus concept als ‘circulaire economie’ niet ten goede. De angst om een circulaire economie niet (volledig) te kunnen realiseren maakt de Singaporese overheid en daarmee dus ook het bedrijfsleven erg terughoudend. Daarbij wordt circulaire economie vaak verward met goed afval-management, wat natuurlijk maar een stukje van de cirkel beslaat.

Kees Slingerland (AMS Institute), Bob Geldermans (AMS Institute) bezoeken de Singapore City Gallery samen met Patrick Pang (CTO, National Environment Agency (NEA)).

 

Kees Slingerland (AMS Institute), Bob Geldermans (AMS Institute) en Dr. Lee Hui Mien (IKEA) over circulaire uitdagingen bij het Centre for Liveable Cities, gemodereerd door Jessica Cheam (Eco-business).

Toch zijn er vele mogelijkheden om juist in Singapore een Centre of Excellence for Circular economy op te zetten. Hoewel de overheid aan de ene kant remmend kan zijn, kan zij het proces enorm versnellen door top-down nieuwe doelen te stellen die de gehele samenleving te volgen heeft. De National Research Foundation (NRF) maakt vanuit het Research Innovation Enterprise 2020 plan (RIE2020) 19 miljard SGD (€12 miljard) vrij om onderzoek, innovatie en ondernemerschap te stimuleren en faciliteren om van Singapore een smart nation te maken. Eén van de door NRF         gefinancierde programma’s is CREATE (Campus for Research Excellence and Technological Enterprise), waar topuniversiteiten (o.a. Berkely, Cambridge, ETH Zürich) onderzoeksprogramma’s of ‘living labs’ opzetten in Singapore. Gebieden waar het onderzoek op focust zijn human systems, energy systems, environmental systems en urban systems. Hiermee wil Singapore buitenlandse expertise inzetten voor de complexe uitdagingen waar de stad mee dealt. Tot slot zijn er al een aantal partners van AMS Institute actief in Singapore, waaronder TU Delft, Wageningen University & Research, MIT Waternet en Deltares.

Van links naar rechts – Prof. Hu Xiao, Dr. Adil Dhalla (NEWRI), Josephine Nijstad (IA), Kees Slingerland (AMS Institute), Bob Geldermans (AMS Institute), Prof. Ng Wun Jern (NEWRI), Susan van Boxtel (IA) en Mr. Bill Ho (NEWRI) bij het Nanyang Environment and Water Research Institute (NEWRI).

Kortom, we kijken terug op twee interessante dagen, waar veel nieuwe contacten zijn gelegd. Circulaire economie krijgt steeds meer aandacht in Singapore en voor Nederlandse partijen liggen hier zeker mogelijkheden, dan wel voor R&D, dan wel met concrete circulaire business cases. Het AMS Institute kijkt positief terug op de missie en is al een volgend bezoek aan het plannen naar Singapore in september!

Meer weten?
Wil je meer weten over circulaire economie in Singapore? Neem dan contact op met Innovatie Attaché Netwerk (IA) via sin-ia@minbuza.nl of bezoek de website www.ianetwerk.nl.