Innovatiegedreven ontwikkelingen voor haven en maritieme sector in Singapore

In Maritime & Offshore by Astrid Seegers

Nieuwsflits | 29 oktober 2015  | Astrid Seegers

Een gunstige geografische ligging, excellente universiteiten en een goed onderzoeksklimaat zorgen voor een bloeiende maritieme sector in Singapore. Met de ontwikkeling van Tuas Mega Port wil Singapore een slag maken door nieuwe technologieën te adopteren die efficiëntie en productiviteit vergroten en landgebruik optimaliseren.

De overheid in Singapore heeft als doel de Singaporese positie als maritiem kenniscentrum verder te ontwikkelen. Ter ondersteuning van deze doelstelling is het Singapore Maritime Institute (SMI) in januari 2011 opgericht. SMI is een initiatief van de Maritime and Port Authority (MPA) verantwoordelijk voor haven en maritieme ontwikkelingen, A*STAR, de overkoepelende organisatie voor toegepast onderzoek en de Economic Development Board (EDB) de overheidsinstantie voor de bevordering van Singapore als zakencentrum. SMI bundelt de krachten van deze partners en beheert het plan en de fondsen voor onderzoek en ontwikkeling. Universiteiten vormen de basis voor een aantal onderzoeks- en innovatiecentra die opereren onder het SMI fonds en worden gecoördineerd door SMI. De onderwerpen van de SMI research roadmap richten zich op haven, scheepvaart, maritieme dienstverlening, offshore and marine engineering en diepzee technieken. SMI stimuleert daarnaast samenwerking met de industrie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en bewaakt toepasbaarheid van innovatie voor de industrie. In oktober vond het SMI Forum 2015 plaats. Hier werd samen met partners, spelers uit de industrie en andere belangstellenden terug gekeken op het afgelopen jaar en naar de toekomst.

Andrew Tan, CEO MPA presenteerde de ontwikkelingen van de TUAS mega port, de Next-Generation Port (NGP) 2030. Voor de bouw en inrichting kijkt Singapore naar andere grote wereldhavens. De Port of Rotterdam (PoR) is een van deze havens. MPA en PoR hebben in 2015 Memorandum of Understanding ondertekend om kennis te delen op het gebied van havendienstverlening, LNG bevoorrading, duurzame scheepvaart en havenoptimalisatie. De NGP moet uitblinken in efficiëntie, intelligentie, veiligheid en duurzaamheid. MPA onderzoekt de mogelijkheid om de haven onder te verdelen in twee verdiepingen. Hierdoor zal meer ruimte ontstaan voor opslag en containerverplaatsing. MPA wil daarnaast niet alleen havenactiviteiten ontwikkelen, maar ziet ook ruimte voor het opzetten van winkels en andere openbare voorzieningen.

Een ander belangrijk onderwerp dat besproken werd tijdens het SMI forum 2015 is de duurzaamheid van de maritieme sector. Hierbij wordt vooral gekeken naar brandstof en uitstoot. Om het onderzoek naar groene technologieën te bevorderen is begin november het Maritime Energy Test Bed geopend. Hier kunnen nieuwe brandstoffen en methodes om uitstoot te verminderen en filteren worden getest. De overheid wil dat Singapore de LNG hub wordt voor Zuidoost-Azië. Een goede stap is de start van een LNG bevoorrading pilotprogramma in 2017 als onderdeel van de NGP. Om LNG als brandstof te promoten heeft de MPA subsidies beschikbaar gesteld voor bedrijven die LNG gedreven schepen gaan bouwen.

De maritieme sector wil net als andere sectoren in Singapore ontwikkelen naar een smart industry. Tijdens het SMI forum werd veelvuldig het belang van Internet of Things en automatisering besproken. Geïntegreerde systemen kunnen een grote efficiëntieslag opleveren voor de maritieme industrie. Een voorbeeld is het in kaart brengen van vaarroutes en deze optimaliseren door betere aansluiting en planning van laden en lossen. Andere voorbeelden van de toename van slimme automatisering zijn drones die schepen en omgeving in de gaten houden en robots die worden ingezet voor het onderwater schoonmaken van schepen.

Kansen voor Nederland
Samenwerking met een van de onderzoekscentra van SMI is interessant voor zowel Nederlandse kennisinstellingen als bedrijven. Deze samenwerkingen zouden zich kunnen richten op energie efficiëntie en vermindering van belasting op het milieu.

Singapore is daarnaast op zoek naar bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan de NGP. Voor het grotere werk aan de NGP worden de komende jaren tenders uitgeschreven die interessant zijn voor bedrijven gespecialiseerd in landaanwinning, baggeren en logistiek. Singapore werkt aan onderzoek en ontwikkeling, maar is ook zeer geïnteresseerd in bestaande innovatieve oplossingen gericht op optimalisatie van ruimtegebruik en vermindering van mankracht.

Meer informatie?
Neem contact op met de innovatie adviseurs in Singapore via sin-ia@minbuza.nl.
Website: www.ianetwerk.nl

Bronnen:
Voor de totstandkoming van dit artikel is het SMI Forum 2015 bijgewoond en zijn de volgende websites geraadpleegd: