Master Stage: Kansen voor Nederland in Singapore op thema circulaire economie

In Energy & Environment, News by Astrid Seegers

Periode: april t/m juli 2018 (4 maanden)
Werkgebied: Singapore

De ambassade in Singapore is per april op zoek naar een masterstudent die de spelers en mogelijkheden op gebied van circulaire economie voor Nederlandse partijen binnen Singapore kan uitdiepen en samenwerking tussen Nederlandse en Singaporese bedrijven, kennisinstellingen en overheid verder versterken.

De economische afdeling van de post Singapore zet proactief in op de volgende topsectoren: smart cities & smart industry (high tech), circulaire economie, water & maritiem en life sciences & health. Binnen deze prioritaire sectoren wordt relevante eerstelijns kennis/intelligence, netwerken en matchmaking aangeboden voor Nederlandse partijen die opereren in de regio.

Doel van de stage
Je zal de bijdragen aan inhoudelijke verdieping en analyse van de sector en relevante ontwikkelingen binnen het onderwerp circulaire economie, daarnaast ondersteuning leveren bij het organiseren van inkomende missies. De verwachte eindproducten van de stage zijn: nieuwsberichten, overzichtsartikel, presentatie en seminar.

Onderzoek
Het onderzoeksdoel is het in kaart brengen van de verschillende partijen in de triple helix van overheid – kennisinstellingen – bedrijven, in zowel Singapore als Nederland. Dit onderzoek bestaat uit interviews met Singaporese en Nederlandse partijen, ondersteund door deskresearch. Je zal bijdragen aan lopende projecten en zelf activiteiten ontwikkelen.

Geïdentificeerde onderwerpen die verder uitgediept moeten worden zijn:

  1. Incinerated Bottom Ash and Fly Ash Treatment and Application as Building Material
  2. Sorting, Separating, Segregating and Recycling of Urban Waste
  3. Integrated Recovery of Renewable Energy and Resources from Waste and UWTP Sludge
  4. Packaging and Plastic Waste Management and Treatment
  5. Food Waste Management, Treatment and Resource Recovery
  6. E-waste Handling and Recovery of Valuable Materials

Gewenste competenties

  • Heb je een technisch wetenschappelijke achtergrond;
  • Ben je in de periode van de stage toegelaten tot de masterfase van een universitaire opleiding;
  • Ben je geïnteresseerd in innovatie, beleid en business development;
  • en beschik je over de volgende competenties: teamspeler; proactief; goede communicatieve vaardigheden in Engels en Nederlands; neem dan contact op.

Meer weten en/of solliciteren
Solliciteren is mogelijk t/m 21 december 2017.
Neem contact op met Astrid Seegers, Innovatie Adviseur, Innovatie Attaché Netwerk voor meer informatie over de stage via sin-ia@minbuza.nl.
Stuur je motivatiebrief inclusief beknopt C.V. naar Astrid Seegers (sin-ia@minbuza.nl).