Nederlandse duurzame energie innovaties op de Singapore International Energy Week

In Energy & Environment by Astrid Seegers

Highlight | 21 november 2016 | Marijke ten Haaf

De Singapore International Energy Week (SIEW) is een jaarlijkse conferentie voor energie-professionals. Deze week bestaat uit thematische conferenties en een beurs. Ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers komen bijeen om best practices en oplossingen voor uitdagingen binnen de wereldwijde energiesector te delen. Dit jaar kwamen de Nederlandse deelnemers met name uit de ‘ocean renewable energy’ en zonne-energiesector.

Tocardo tijdens de AWTEC conferentie over Tidal Energy

Fygro spreekt tijdens de AWTEC conferentie over ‘Wave Energy Resources’ in Azie.

Nederlandse middag tijdens de pre-conferentie workshop van AWTEC.

ECN deelt ervaringen met offshore wind energie tijdens de pre-conferentie workshop van AWTEC.

Asian Wave and Tidal Energy conference (AWTEC)
De AWTEC is een van deze conferenties en is georganiseerd door Nanyang Technological University (NTU). De AWTEC startte met een pre-conferentie workshop de week voorafgaand aan SIEW. Belangrijkste onderwerpen tijdens de AWTEC conferentie waren onderzoek naar duurzame offshore energiebronnen, golf- en getijdenenergie en offshore windenergie. IA-Singapore en NTU hebben tijdens de pre-conferentie workshop gezamenlijk een Nederlandse middag georganiseerd waar ECN, Tocardo, Fugro en Bluewater spraken over Nederlandse oplossingen in duurzame energie. Fugro, Ampelmann en Tocardo spraken ook tijdens de AWTEC conferentie en stonden met IA Singapore op de beurs in een Holland Paviljoen om Nederlandse expertise op gebied van duurzame energie te delen.

International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-26)
Tijdens de PV-SEC conferentie presenteerden PV-experts de laatste onderzoeksbevindingen en deelden informatie betreffende productontwikkeling, nieuwe producten en de trends in de markt. TuDelft, Universiteit Twente, ECN en Smit thermal solutions waren vanuit Nederland uitgenodigd voor de conferentie om kennis te delen op het gebied van nieuwe technologie en onderzoek naar PV-cellen.

Naast deze twee conferenties namen vier Nederlandse bedrijven, Klaren internationaal, e-Traction, Plugwise en Hygear, deel aan de EU-business avenue in de Asia Clean Energy Summit beurs. Een beurs voor alle bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie oplossingen. De heer Edward van Geuns van De Brauw Blackstone Westbroek sprak tijdens de Gas Asia Summit en Shell nam deel aan de Asia Downstream week.

Om al deze Nederlandse deelnemers en Singaporese partners bijeen te brengen heeft de Nederlandse Ambassade deze week een succesvolle netwerkreceptie georganiseerd.

Michael Abundo van het Energy Research institute ERI@N aan NTU deelt over onderzoek in duurzame energie in Singapore

Netwerkreceptie georganiseerd door de Nederlandse Ambassade tijdens de SIEW.

 

Het Holland Paviljoen met Tocardo, Fugro en Ampelmann tijdens de AWTEC.

 

HEA Hans Akerboom heet alle gasten welkom tijdens de netwerkreceptie

 

Singapore and Renewable Energy
Tijdens de SIEW zijn er verschillende nieuwe ontwikkelingen in Singapore gedeeld en aangekondigd die belangrijk zijn voor de energie sector. Op het gebied van duurzame energie verwacht de Singaporese overheid in 2030 dat 8% van energie uit duurzame energiebronnen kan worden gewonnen. Zonne-energie is de meest haalbare vorm van duurzame energie voor Singapore en het doel is via deze vorm 350 megawatt piek energie te produceren in 2020 om te voldoen aan 5 procent van de totale energiebehoefte. Tijdens de SIEW werd werelds grootste drijvende PV-cel proeftuin van 1 hectare groot en met 10 verschillende fotovoltaïsche systemen gelanceerd. Het project van 11 miljoen Singapore dollar (ruim 7 miljoen euro) zal in de komende zes maanden worden gebruikt om de prestaties en de kosteneffectiviteit van de verschillende systemen te bestuderen. Daarnaast werd ook de tweede fase van het Semakau Landfill project gelanceerd. Het project genaamd de ‘Renewable Energy Integration Demonstrator Singapore’ (Reids) zal duurzame energie combineren van zon, wind en zee, evenals diesel, opslag en power-to-gas technologieën, om deze verschillende energiebronnen ook in combinatie goed te laten werken. De eerste fase van het project, de installatie van 3000 vierkante meter zonnepanelen (de eerste microgrid), is al uitgevoerd. De volgende stap is om drie microgrids bouwen, met elk een eigen samenstelling van duurzame energiebronnen.

De Energy Market Authority (EMA) heeft tijdens de SIEW een samenwerkingsovereenkomst getekend met 16 partners voor een pilot-programma, project OptiWatt’, om de energie consumptie te optimaliseren door vraag naar energie beter te beheren, oftewel ‘demand-side management’ (DSM). DSM moet gebruik van energie meer verschuiven van piek naar daluren om zo de maximale belasting van het energiesysteem op piekuren te verlagen. De vraag naar energie kan beïnvloed worden door bijvoorbeeld financiële voordelen en educatie van gebruikers. Volgens onderzoek kan elke megawatt vermindering van vraag aan energie tijdens piekuren leiden tot besparing van ongeveer 1.6 miljoen Singapore dollar. Het doel van het project is om de levensvatbaarheid van DSM initiatieven te testen en onderzoek naar relevante technologieën en bedrijfsmodellen, evenals inzicht in het gedrag van consumenten.

EMA werkt ook samen met het nationale water agentschap PUB en Singapore Power aan een call-for-proposals om een nationale test-bed te lanceren voor slimme elektriciteit, gas en water meters voor consumenten. De test-bed moet bijdragen aan de keuze voor de juiste wijze om slimme meters in heel Singapore te gebruiken.

EMA heeft al eerder samen met Singapore Power een energie opslag test-bed gelanceerd, voor het testen van nieuwe oplossingen voor energie opslag. Om dit breder te faciliteren is het belangrijk dat beleid, regulering en de kaders voor deze markt helder zijn en initiatieven faciliteren. Daarom heeft EMA tijdens de SIEW een vraag uitgezet naar visie en ideeën vanuit de industrie en andere relevante stakeholders betreffende regulering, licenties en de benodigde kaders voor de markt voor energie opslag.

Kansen voor Nederland
Singapore heeft weinig duurzame energie bronnen, zonne-energie is de meest haalbare vorm van duurzame energie opwekking. Voor andere vormen zijn er meer mogelijkheden in omliggende landen zoals Indonesië en de Filipijnen. Singapore is naast zonne-energie geïnteresseerd in elektrische voertuigen en energie uit afval oplossingen. Ook is er interesse voor oplossingen die energie verbruik verminderen zowel in de industrie als voor consumenten. Binnen deze gebieden liggen de belangrijkste kansen voor Nederlandse partijen in de duurzame energie sector in Singapore.

Meer informatie
Neem contact op met de innovatie adviseurs in Singapore via sin-ia@minbuza.nl.
Website: www.ianetwerk.nl

Bronnen