Oproep voor het insturen van abstracts voor Singapore’s Water Convention 2018

In Water by Astrid Seegers

Nieuwsbericht | 2 juni 2017 | Alexander van Dorssen & Astrid Seegers

 In juli 2018 organiseert de Public Utilities Board, de waterautoriteit van Singapore, in samenwerking met de International Water Association de 8ste editie van de Water Convention. De Water Convention is onderdeel van de Singapore International Water Week en vindt elke twee jaar plaats. Het delen en vergaren van kennis over de meest recente toegepaste watertechnologieën staat centraal bij de Water Convention 2018. Het indienen van een abstract voor de conferentie kan tot 18 augustus 2017.

De Singaporese overheid heeft haar huidige watervoorziening opgebouwd vanuit de ‘Four National Taps’-strategie. De Four National Taps zijn: geïmporteerd water, lokaal opgevangen regenwater, gezuiverd afvalwater en ontzilt zeewater. De overheid van Singapore verwacht dat de vraag naar water in 2060 zal verdubbelen tot 4.364 miljard liter en ongeveer 70% van de vraag vanuit de industrie zal komen. Om aan deze vraag te voldoen en daarnaast de kosten voor waterzuivering en infrastructuur te verminderen en kwaliteit te kunnen garanderen, is Singapore op zoek naar nieuwe technologieën. Daarnaast profileert de overheid Singapore als waterhub.

Bij de Water Convention in 2016 waren 1500 bezoekers aanwezig uit 55 landen. Nederland was sterk vertegenwoordigd. Naast een Holland Paviljoen gaven Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstituten, waaronder PWN Technologies, KWR en Deltares, presentaties tijdens de Water Convention. Ook sprak Watergezant Henk Ovink over zijn ervaring op het gebied van waterbeleid. Een hoogtepunt was de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Public Utilities Board (PUB) en het Amsterdamse waterbedrijf Waternet.

De Water Convention 2018 richt zich op technologieën en best practices voor de ontwikkeling van een betrouwbare, veilige en duurzame watervoorziening voor veerkrachtige en leefbare steden. De vier thema’s van de conferentie zijn: 1) aanleveren van water van bron tot kraan, 2) efficiënt en effectief afvalwatermanagement, 3) water voor een leefbare en veerkrachtige samenleving, 4) water kwaliteit en gezondheid. Naast presentaties zijn er interactieve sessies en paneldiscussies. De deadline voor het indienen van een abstract om in aanmerking te komen voor een sprekersslot of posterpresentatie tijdens de conferentie verstrijkt op 18 augustus 2017. Aspecten die van belang zijn om in aanmerking te komen voor een presentatie zijn: technische kwaliteit, relevantie tot de vier waterthema’s en de hoeveelheid geleverde informatie.

In de week van de Singapore International Water Week (SIWW), vinden er nog twee evenementen plaats: de Clean Enviro Summit en de World Cities Summit (WCS). De drie conferenties hebben een gezamenlijke vakbeurs: City Solutions Singapore. Tijdens de City Solutions Singapore wordt een Holland Paviljoen ingericht waar Nederlandse bedrijven kennis en kunde kunnen laten zien. Het Holland Paviljoen werkt daarnaast als versterkende factor om de ervaring van Nederland op het gebied van integrale oplossingen voor steden en leefomgeving te laten zien.

Meer informative?
Neem contact op met de innovatieadviseurs in Singapore via sin-ia@minbuza.nl of kijk op de website: www.ianetwerk.nl.
Meer informatie over de aanmeldingsprocedure en informatie over de thema’s is te vinden via:
http://www.siww.com.sg/abstract-submission-procedures

Tijdens SIWW 2018 wordt ook de prestigieuze Lee Kuan Yew waterprijs uitgereikt aan individuen of organisaties die innovatieve technologieën, beleid of programma’s hebben ontwikkeld die bijdragen aan het oplossen van uitdagingen op gebied van water wereldwijd. Meer informatie hierover is te vinden via: http://www.internationaalondernemen.nl/sites/internationaalondernemen.nl/files/kansbericht_rapport/201703%20Inschrijving%20voor%20Singapore%20Lee%20Kuan%20Yew%20waterprijs%202018%20voor%20innovatie%20geopend%20%283%29.pdf

Taxonomie

Topsector                          Water

Landen                              Singapore

Belangrijke termen             Singapore International Water Week, Water Convention, innovatie, water technologie, conferentie