Overheid Singapore neemt voortouw inzet robotica

In Energy & Environment, High tech, Maritime & Offshore, Mobility & Logistics, Smart City, Water by Astrid Seegers

De Singaporese overheid ziet toekomst in het gebruik van robotica als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing. De productiviteitscijfers zijn laag en de overheid wil de toestroom van buitenlandse arbeidskrachten verminderen. In 2015 is een programma voor strategie en financiering opgezet waarmee de overheid ontwikkeling en adoptie van robotica wil stimuleren: Het National Robotics Programme (NRP). Dit artikel geeft een overzicht van vraagstukken en samenwerkingsmogelijkheden in Singapore.

Overheid als probleemeigenaar

Eind 2017 kondigde de National Environment Agency (NEA) aan 10,8 miljoen Singapore dollar (ongeveer 6,8 miljoen Euro) beschikbaar te stellen voor onderzoek en ontwikkeling. Het doel is het vergroten van de productiviteit, continuïteit in beschikbaarheid van personeel en versterken van kennis en ervaring voor gebruik technologie. De toepassingsgebieden voor technologie zijn: schoonmaak en onderhoud van publieke ruimtes, afvalmanagement (ophalen, transport, sorteren en verwerken) en inspectie en monitoren van ongedierte en vervuiling.

Echter NEA is niet de enige overheidsinstantie die actief op zoek is. De Public Utilities Board (PUB), de waterautoriteit van Singapore, heeft ook uitdagingen waar robotica een oplossing kan bieden. Deze richten zich voornamelijk op inspectie en onderhoud. Singapore bouwt momenteel aan het Deep Tunnel Sewage System (DTSS). DTSS sluit kleinere netwerken van riolering voor afvalwater aan op een centrale tunnel. Om deze tunnel te inspecteren is PUB op zoek naar inspectie drones en robots.

De Building and Construction Authority (BCA) van Singapore, verantwoordelijk voor de bouwsector, heeft een Built Environment Robotics R&D Programme gepresenteerd. Drie speerpunten zijn het creëren van een hogere productiviteit en efficiëntie tijdens de bouw en duurzaam gebruik. In november 2018 zal BCA tijdens de Singapore International Robo Expo een grote tender aankondigen. Een eerder project van BCA was gericht op de ontwikkeling van drones voor inspectie van buiten en binnenmuren.

De projecten die de verschillende overheidsinstanties beheren zijn vaak voor termijnen van 18 maanden of korter. In veel gevallen zijn de instanties op zoek naar een oplossing die al grotendeels ontwikkeld is maar nog voor de specifieke condities in Singapore aangepast moet worden.

Toegepast onderzoek gericht op eigen uitdagingen

De verschillende universiteiten in Singapore werken nauw samen met de National Robotics Programme Office. De projecten die de overheid uitzet, zijn ook voor de universiteiten interessant en een belangrijke bron van inkomsten. De Singapore University of Technology and Design (SUTD) heeft al een aantal keer succesvol een project met geld van NRP voor NEA binnengesleept. Zo werkt het team van Professor Mohan aan een systeem voor het wassen van ramen. De robot bevestigt door middel van zuiging en kan zich bewegen over het glas en manoeuvreren over uitstekende delen, zoals een metalen kozijn. Een ander project richt zich op schoonmaak van vloeren. Geïnspireerd op tetris, ontwikkelde het team een systeem wat zich in vorm kan aanpassen en zo ook moeilijk bereikbare plekken kan schoonmaken.

De grootste uitdaging van ontwikkeling door de universiteit zit in commercialiseren en opschalen. De universiteiten zullen uiteindelijk niet de oplossing als dienst aanbieden aan de verschillende overheidsinstanties. Samenwerking met industrie is hier een vereiste. Zowel SUTD als de National University of Singapore (NUS) en de Nanyang Technological University (NTU) zijn geïnteresseerd in samenwerking met Nederlandse partijen. Samenwerking met universiteiten brengt kennis mee over de lokale markt. De overheid stimuleert deze samenwerkingen, omdat het de expertise van Singapore vergroot en daarnaast commercialisatie van onderzoek vergemakkelijkt. De Economic Development Board (EDB) begrijpt dat Singapore voor internationale technologie bedrijven een kleine markt is. EDB is verantwoordelijk voor het binnenhalen van internationale bedrijven en helpt daarom koppelingen te maken met bijvoorbeeld dienstverleners die actief zijn in de Zuidoost-Aziatische regio.

Een voorbeeld van een spin-off van NTU is Transforma. Professor Chen I-Ming ontwikkelde twee robotica systemen. De PictoBot, een systeem voor het verven van grote ruimtes, voornamelijk geschikt voor industrieel vastgoed. En de QuicaBot voor inspectie van gebouwen, met camera en laser scant de robot een gebouw en stelt vast of er bijvoorbeeld scheurtjes of andere fouten in de constructie zitten.

Aansluiting met vragen van de industrie en ontwikkeling van sectoren

De overheid heeft de strategie voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het ontwikkelen van industrie vormgegeven het Research Innovation Enterprise 2020 plan. Het De strategie is gericht op versterking van de verbinding tussen wetenschap en industrie. Nieuw ten op zichte van voorgaande edities is het stimuleren van onderzoekers om met kansrijke technologieën zelf de markt op te gaan. Daarnaast heeft de overheid Industry Transformation Maps (ITM) ontwikkeld, waarin een strategie is gepresenteerd om specifieke sectoren verder te ontwikkelen. Voor een volledig overzicht van de Industry Transformation Maps klik hier.

De ITM voor de gezondheidszorg heeft drie hoofdlijnen, preventie, zorg verplaatsen buiten ziekenhuis en naast behoud van kwaliteit ook richten op vergroten van waard toevoeging door efficiëntie. Voor robotica in de gezondheidszorg is het Centre for Healthcare Assistive and Robotics Technology (CHART) de leidende organisatie. Een van de voorbeelden genoemd in de ITM is de gecentraliseerde aanschaf van een systeem voor verplaatsing van bedden die medewerkers fysiek zal ontlasten. Door de vraag van de verschillende ziekenhuizen te bundelen, is het voor bedrijven interessant om dergelijke systemen te ontwikkelen.

Een van de leidende Singaporese technologie bedrijven met robotica in hun portfolio is ST Engineering Land Systems. Het bedrijf ontwikkelt autonome vervoersoplossingen, maar krijgt ook vraagstukken vanuit de industrie. ST Engineering Land Systems is onderdeel van ST Engineering, een bedrijf met als grootste aandeelhouder Temasek Holdings, een investeringsmaatschappij van de Singaporese overheid. ST Engineering Land Systems is een systeem integrator en zet vaak een specifieke technologievraag uit in de markt en maakt bijvoorbeeld gebruik van bestaande platformen. Een interessante partner om mee samen te werken door goede inbedding in het Singaporese ecosysteem.

Kansen voor Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven

Singapore is interessant als ontwikkelingspartner en afzetmarkt. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen gebruik maken van genoemde subsidies onder de voorwaarde dat ze een vestiging hebben in Singapore of samenwerken met een Singaporese partij (kennisinstellingen en bedrijven) bijvoorbeeld als contractonderzoeker. Tijdens het bezoek van Holland Robotics en Demcon aan Singapore in de week van 10-14 september kwamen vooral kansen voor inspectie, onderhoud, schoonmaak en zorg naar voren. Er is een groot tekort aan engineers in Singapore. Dit creëert kansen voor partijen die bijvoorbeeld contractonderzoek kunnen aanbieden.

Interesse in Singapore?

Op 28 september organiseren Holland Robotics en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een event over kansen voor robotica in Singapore. Samen met de Singaporese Economic Development Board (EDB), zal middels presentaties en het beantwoorden van vragen een overzicht worden gegeven van de belangrijkste sectoren, het bestaande ecosysteem en projecten. Daarnaast is er aandacht voor de geplande missie naar Singapore die van 31 oktober tot 2 november plaatsvindt. Voor meer informatie ga naar: https://www.hollandrobotics.com/actueel/agenda/kansen-voor-robotica-in-singapore

Voor meer informatie over de activiteiten van de Innovatie Adviseurs in Singapore bezoek onze weblog www.hollandinnovation.sg, volg ons op twitter @NLInnovationSG of neem contact op via sin-ia@minbuza.nl.

Uitgeschreven tenders

Onderstaande tenders lopen tot September 2018 maar geven een goed beeld van de vraag en constructie waarin het geld van het National Robotics Programme wordt uitgegeven:

Government Agency Calls Website Deadline
National Environment Agency (NEA) and Enterprise Singapore (ESG) Seeking Interior Glass Cleaning Robot for Glass Windows in Buildings – Joint Innovation Call by Gov-PACT NEA-ESG http://www.ipi-singapore.org/technology-needs/seeking-interior-glass-cleaning-robot-glass-windows-buildings-joint-innovation-call 28 September 2018

 

National Environment Agency (NEA) and Enterprise Singapore (ESG) Seeking Integrated Autonomous Robotic Hard Floor Scrubber with Surveillance Features – Joint Innovation Call by Gov-PACT NEA-ESG http://www.ipi-singapore.org/technology-needs/seeking-integrated-autonomous-robotic-hard-floor-scrubber-surveillance-features 28 September 2018

 

National Environment Agency (NEA) and Enterprise Singapore (ESG) Seeking Autonomous Outdoor Conservancy Cleaning Machine at Turfed and Non-Turfed Areas – Joint Innovation Call by Gov-PACT NEA-ESG http://www.ipi-singapore.org/technology-needs/seeking-autonomous-outdoor-conservancy-cleaning-machine-turfed-and-non-turfed-areas 28 September 2018

 

National Environment Agency (NEA) and Enterprise Singapore (ESG) Seeking Solutions on Cleaning, Waste Management and Monitoring of Environmental Process Parameters – Joint Innovation Call by Gov-PACT NEA-ESG http://www.ipi-singapore.org/technology-needs/seeking-solutions-cleaning-waste-management-and-monitoring-environmental-process 28 September 2018

 

Bronnen

Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van gesprekken met de drie universiteiten National University of Singapore, Nanyang Technological University, Singapore University for Technology and Design, verschillende overheidsinstanties waaronder National Robotics Program Office, National Environment Agency, Building and Construction Authority, Public Utilities Board, Economic Development Board en enkele bedrijven zoals ST Engineering Land Systems, Globotixs en de Singapore Industrial Automation Association.

Singapore delegation visiting Dutch Smart Industry and Robotics ecosystem, gepubliceerd door Innovatie Adviseurs Singapore op 8 mei 2018, http://hollandinnovation.sg/singapore-delegation-visiting-dutch-smart-industry-and-robotics-ecosystem/

Milieuautoriteit Singapore presenteert strategie voor schone en duurzame stad, gepubliceerd door Innovatie Adviseurs Singapore op 8 januari 2018, http://hollandinnovation.sg/milieuautoriteit-singapore-presenteert-strategie-voor-schone-en-duurzame-stad/

Innovatiebeleid van Singapore gericht op oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en start-ups, gepubliceerd door Innovatie Adviseurs Singapore op 13 april 2016, http://hollandinnovation.sg/innovatiebeleid-van-singapore-gericht-op-oplossingen-voor-maatschappelijke-uitdagingen-en-startups/

Robotica voor productiviteit in Singapore, gepubliceerd door Innovatie Adviseurs Singapore op 11 januari 2017, http://hollandinnovation.sg/robotica-voor-productiviteit-in-singapore/

Publication on shape-shifting robots by Singapore University of Technology and Design, https://idc.sutd.edu.sg/design-contributions/creations/hinged-tetro-a-shape-shifting-vacuum-cleaning-robot