Singapore: maritieme en offshore sector krijgt R&D boost

In Maritime & Offshore by Astrid Seegers

Nieuwsflits | 10 november 2016 | Astrid Seegers

Op 10 oktober 2016 vond het SMI forum plaats, waar jaarlijks een overzicht van onderzoek en ontwikkeling in de maritieme en offshore sector van Singapore wordt gegeven. Met de aankondiging van het Technology Centre for Offshore and Marine Singapore (TCOMS), benadrukt Singapore het belang van haar ontwikkeling als kenniscentrum.

Door dalende olieprijzen en het overschot in aanbod, vallen de resultaten binnen de industrie tegen. Grote Singaporese spelers, zoals Keppel en Sembcorp Marine, hebben sinds vorig jaar samen al ruim zestienduizend banen geschrapt. Tijdens het SMI forum wordt teruggekeken op het afgelopen jaar, maar vooral gekeken naar de toekomst.

Het SMI forum wordt georganiseerd door het Singapore Maritime Institute, een initiatief van de Maritime and Port Authority (MPA), A*STAR, de overkoepelende organisatie voor toegepast onderzoek en de Economic Development Board (EDB). SMI is opgericht voor de ontwikkeling van Singapore als kenniscentrum voor maritiem en offshore. SMI coördineert en financiert onderzoek en ontwikkeling door en in samenwerking met universiteiten en de industrie. De toepasbaarheid en commerciële relevantie van onderzoek en ontwikkeling bij universiteiten is van groot belang. Het onderzoek ecosysteem in Singapore bestaat uit de instituten van A*STAR en de onderzoekscentra van de National University of Singapore en de Nanyang Technological University. SMI heeft een research roadmap opgezet waarbij het verbeteren van operationele efficiëntie de belangrijkste drijfveer is. Daarnaast is er veel aandacht voor verminderen van milieueffect en meer specifiek manoeuvreren in drukke wateren.

SMI gaat in 2016 verder met de Roadmap Refresh Exercise. Samen met haar belangrijkste stakeholders, zal SMI een nieuwe roadmap voor schepen en de scheepvaart ontwikkelen. De vier pijlers uit deze roadmap zullen zijn:

  1. Simulatie en modellering:
  2. Verbeteren van operationele veiligheid, opereren in zware omstandigheden
  3. Data en analyse:
  4. Monitoren van conditie van schepen en onderhoud, operationele prestatie van schepen, data
  5. Milieu en energie:
  6. Optimalisering van scheepsonderdelen, naleven regelgeving (reductie SOx en NOx), duurzame energie
  7. Opkomende trends en technologieën:
  8. Robotica, Internet of Things, 3D printen

Tijdens het forum werden een aantal onderzoeksprojecten gepresenteerd. In een van de projecten werkt het Institute for High Performance Computing, een onderzoekscentrum van A*STAR, samen met het Keppel Offshore & Marine Technology Centre. Samen ontwikkelen ze een numeriek model voor het berekenen van impact van golven op half-afzinkbare (semi-submersible) constructies. Een ander project van de Singapore Polytechnik, vergelijkbaar met het Nederlandse MBO, richt zich op de ontwikkeling van beschermlaag tegen aangroei zonder nadelig effect op het milieu.

Het belangrijkste nieuws op het gebied van onderzoek is de aankondiging van het inmiddels gelanceerde Technology Centre for Offshore and Marine Singapore (TCOMS). TCOMS is een joint-venture tussen A*STAR en de National University of Singapore, waarin ook EDB, MPA en andere kennisinstellingen deelnemen. De missie van het centrum is het ontwikkelen en toetsen van innovatieve concepten en oplossingen voor de maritieme en offshore industrie. Het centrum zal een aantal onderzoeksfaciliteiten huisvesten. Het meest opvallende is het diepwater bassin met een afmeting van 60x48x12 meter en een tot 50 meter diep verzinkbare bodem, waarmee onderzoekers dieptes tot drie kilometer kunnen simuleren. Het bassin is uitgerust met een golfslag- en stromingssysteem voor het nabootsen van condities op zee. Tijdens de lancering werden en tien samenwerkingsovereenkomsten getekend met bedrijven zoals Sembcorp Marine, Keppel en Lloyd’s voor samenwerking.

TCOMS Major R&D Themes
Innovative concepts for marine & offshore operations – Operations in harsh ocean environments (ultra-deepwater, artic, etc.) – Marine robotics and subsea systems – Future resources including ocean mining and renewables
Next Generation Ocean Basin simulation with smart models and ambient intelligence – Advanced control of boundary conditions for waves and currents – Smart sensing and models with embedded sensors – Remotely-controlled experiments – Robotics for controlling loadings and responses
Integrated physical-numerical-data driven modelling and simulation – CFD simulation – Parallel computing – Coupling mechanisms and algorithms – Data analytics – Self-learning systems – Human-Computer Interaction (Augmented reality)
Other Emerging Areas – National Robotics Programme – Additive Manufacturing – Digital

Bron: SMI Forum 2016

Kansen voor Nederland
Opvallend is dat MPA en SMI veel strategische samenwerkingen heeft met landen die een groot aandeel hebben in de sector. Bijvoorbeeld de samenwerking met Finland op opleidingsgebied en ontwikkeling en onderzoek. En met Noorwegen op het terrein van duurzame en slimme scheepvaart. De belangrijkste link met Nederland is de overeenkomst tussen Havenbedrijf Rotterdam en MPA, gericht op havendienstverlening, LNG bevoorrading, duurzame scheepvaart en havenoptimalisatie.

Samenwerking met een van de onderzoekscentra, zoals het toekomstige TCOMS, is interessant voor zowel Nederlandse kennisinstellingen als bedrijven. Deze samenwerkingen zouden zich kunnen richten op operationele verbetering, vermindering van belasting op het milieu en meer specifiek manoeuvreren in drukke wateren.

Meer informative?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Innovatie Adviseurs in Singapore.
E-mail: sin-ia@minbuza.nl
Website: www.ianetwerk.nl

Bronnen
Voor de totstandkoming van dit artikel is het SMI Forum 2016 en de lancering van TCOMS bijgewoond en zijn de volgende artikelen geraadpleegd: