Singapore versterkt haar voedselzekerheidspositie

In Food & Nutrition by Astrid Seegers

Artikel | 28 augustus 2014, bijgewerkt 25 maart 2015 | Susan van Boxtel

 De stadsstaat Singapore heeft een chronisch tekort aan land, mankracht, water en energie. Daarom is Singapore genoodzaakt meer dan negentig procent van het voedsel te importeren. Om Singapore ’s zwakke voedselzekerheidspositie te versterken, legt de staat de nadruk op diversificatie van de import en optimalisatie van de lokale productie. Een ondersteunende strategie is de vermindering of hergebruik van voedselafval. Hier liggen kansen voor Nederlandse expertise en productiemethodes.

Singapore importeert meer dan negentig procent van haar voedsel en het voedselaanbod is daarmee gevoelig voor fluctuaties in kwaliteit, kwantiteit en prijs. Singapore heeft niet genoeg land, water, energie en mankracht ter beschikking om zelfvoorzienend te zijn. De bewustwording van haar zwakke positie in voedselzekerheid kwam met de rijstcrisis van 2008, waarin de prijs steeg door de vermindering van aanbod vanuit Vietnam. Het voedselzekerheidsbeleid wordt uitgezet door het Ministry of National Development (MND) en uitgevoerd en gecontroleerd door de Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA). AVA is de verantwoordelijke instantie voor voedselveiligheid en voedselzekerheid. In 2013 presenteerde AVA de eerste ‘Food Security Roadmap’. Het doel is om te zorgen dat iedereen in Singapore toegang heeft tot veilig, voedzaam en betaalbare voedsel. Deze roadmap legt de nadruk op twee verschillende oplossingen, namelijk diversificatie van de import en optimalisatie van de lokale productie. Een aansluitend thema waar aandacht aan wordt besteed, is de vermindering of hergebruik van voedselafval.

Diversificatie van de import
Singapore is het aantal landen waaruit ze voedsel importeert aan het verhogen (zie tabel 1). Hiertoe ondersteunt de AVA bedrijfsleven missies naar productielanden om het netwerk te verbreden.

Tabel 1: Oorsprong van voedsel in Singapore
Bladgroentes China, Verenigde Staten, Thailand en nog twintig andere landen
Vis Indonesië, Vietnam, Thailand, Noorwegen en nog 71 andere landen
Rijst Thailand, India, Vietnam, Myanmar, Verenigde Staten en nog zeventien andere landen
Eieren en Kippenvlees uit ziektevrije staten van Maleisië
Varkensvlees Brazilië, Indonesië, Nederland, Australië, Verenigde Staten en zestien andere landen

Een stap verder is de intensieve betrokkenheid bij productielocaties door investeringen en technische ondersteuning,. Een voorbeeld hiervan is de betrokkenheid van Singapore via ‘government-linked company’ Singbridge bij de Jilin Food Zone in China (figuur 1). Hier zal onder andere zuivel en ziektevrij vlees worden geproduceerd. Nederlandse bedrijven zijn van harte uitgenodigd om hun productiefaciliteiten in Jilin te openen.

Figuur 1: ‘Mega Farm’ ontwikkeling van Jilin Food Zone in China. Door tekort aan ruimte investeert Singapore in productielocaties in het buitenland. Singaporese overheidsinstanties en bedrijfsleven zijn daar nauw betrokken bij voedselproductie en –veiligheid. Bron: Singbridge Corporate Pte Ltd

Verhoging van de lokale productie
De andere aanpak in de roadmap is de verbetering van de efficiëntie en daardoor verhoogde productie door lokale boeren. Wellicht verrassend is dat Singapore zestig landboerderijen en 120 voedselbedrijven aan kust en zee heeft. Door een chronisch gebrek aan land en mankracht, energie en water, zet de overheid in op intensieve methodes om de bijdragen van de lokale viskwekers, bladgroentestelers en legboerderijen aan de in Singapore geconsumeerde voedsel te verhogen (tabel 2). De overheid steunt de Singaporese bedrijven door te investeren in technologie, advisering bij implementeren van efficiënte methodes en het laten uitvoeren van onderzoek. De ondersteuning door de overheid bestaat uit financieel instrument ‘Food Fund’, uit technische ondersteuning en ‘fact finding’ missies naar het buitenland. Huidig onderzoek richt zich op gebruik van LED verlichting door Panasonic, verticaal verbouwen van bladgroenten door SkyGreens en verbetering van de zeebaarskweek in samenwerking met Temasek Life Sciences Laboratory.

Singaporese viskwekerijen op open zee zijn sinds 2009 herhaaldelijk getroffen door plotselinge vissterfte op grote schaal. De vermoedelijke oorzaak ligt in explosieve planktongroei in de Johor Straits tijdens de droge maanden februari en maart. Real-time monitoring van de planktongroei door de AVA hebben onvoldoende effect om de vissterfte te voorkomen omdat de technologieën om de vissen in alternatieve locatie of methode te houden ontbreken.

Tabel 2: Bijdrage lokale productie
Huidige bijdrage (%) Doel (%)
Bladgroentes 12 % 10 %
Vis 8 % 15 %
Eieren 26 % 30 %

 

Voorraadbeheer
Het aanleggen van een voorraad van essentieel voedsel is de derde en laatste pijler waarop Singapore haar voedselzekerheidbeleid plaatst. Het doel is om hiermee de prijsfluctuaties te stabiliseren. Het beleid is nu nog gericht op rijst, waarmee de importeurs een tweemaandenvoorraad in Singapore moeten houden. AVA verkent de mogelijkheden om de verplichte voorraad buiten de landsgrenzen te houden, bijvoorbeeld bij de exporteurs. Dit is natuurlijk een interessante optie vanwege de hoge grondprijs in Singapore. Verder worden de mogelijkheden verkend om de voorraden virtueel te houden, door middel van contractuele leveringsplicht. De import- en voorraadpilaar worden gesteund door Singapore ’s wereldwijd leidende logistieke positie. Voor de biomedische en agrofood sectoren is de integriteit van het product van het grootste belang. Op luchthaven Changi bevindt zich het eerste en grootste gekoelde distributiecentrum in Azië. Coolport@Changi heeft verschillende temperatuurzones, variërend van -28°C tot +19°C.De gespecialiseerde logistieke sector draagt zorg voor tijdsefficiënte douaneprocedures, constante temperatuur en relatieve vochtigheid.

Nieuw beleid op voedselafval
Aan de andere kant groeit in Singapore het besef dat de overdaad van voedsel niet vanzelfsprekend is. De overheid kijkt nu ook kritisch naar de jaarlijks groeiende berg voedselafval die bedrijven en huishoudens produceren. In 2013 was dat bijna 800 duizend ton. AVA werkt samen met haar zusterorganisatie National Environmental Agency aan de vermindering van voedselafval door hergebruik en natuurlijk het voorkomen van voedselverspilling. Verbetering van de houdbaarheid, verpakkingen, scheiding en hergebruik van afval van voedselproducenten, zoals sojabonenpulp zijn de eerste onderwerpen voor onderzoek en ontwikkeling. Echter ook consumenten kunnen hun steentje bijdragen. Vermindering van overdadige buffetten wordt door de overheid als voorbeeld genoemd. Het is een complexe taak om gedrag van een land met ‘foodies’ te veranderen.

Kansen voor Nederlandse kennis en kunde
Recentelijk brachten Singaporese delegaties bezoeken aan Nederland om te leren over ons beleid, onderzoek en expertise in productiemethoden. Hierbij richtten zij zich op technologieën om de opbrengst te verhogen, innovaties in levensmiddelentechnologie en onderzoek in voeding en gezondheid. In augustus 2014 startte de eerste batch honours studenten aan de Nanyang Technological University met een second major ‘Food Science & Technology’. Het gaat hier om een samenwerking met Wageningen University & Research Centre. Dit samenwerkingsverband beoogt een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Kansen voor Nederlandse partijen liggen dan ook in aansluiting bij deze samenwerking voor educatie en onderzoek. Het onderzoek richt zich op nieuwe methoden om de kwaliteit, smaak en voedingswaarde van voeding te verbeteren en tegelijkertijd de duurzaamheid in de productie te vergroten. Het Singaporese bedrijven en overheid zijn verder geïnteresseerd nieuwe ontwikkelingen in gebruik van reststromen uit de levensmiddelenindustrie, bijvoorbeeld sojabonenpulp, viskwekerijen, bladgroenteteelt en legboerderijen, maar ook voor de productie van ingrediënten die weet gebruikt kunnen worden in gezonde voeding voor de mens. Duurzame methodes van viskweken zijn gewenst na herhaaldelijke massale vissterfte in ‘fishfarms’ op open zee. Singapore lijkt daarmee meest geinteresseerd in gesloten drijvende systemen en verticale kweek op land.

Meer informative?
Neem voor meer informatie contact op met de Innovatie Adviseurs in Singapore via sin-ia@minbuza.nl.
Website: www.ianetwerk.nl

Bronnen

  1. AVA’s Annual Report 2012/2013, http://www.ava.gov.sg/NR/rdonlyres/0676D1EB-C401-4038-9D8D-84A01B52DD27/26874/AVA_AR2013Lores.pdf
  2. AVA seeks ideas for better farming systems, Today newspaper op 25 juli 2014, http://www.todayonline.com/singapore/ava-seeks-ideas-better-farming-systems;
  3. AVA’s Food Security Roadmap for Singapore, www.ava.gov.sg;
  4. Committee of Supply Debates 2014 – Speech door Minister of State Dr Mohamad Maliki Osman over voedselzekerheid op 10 maart 2014, www.mnd.gov.sg;
  5. Food Supply Resilience, LEE Kwong Weng (deputy CEO AVA) in Vertical Cities Asia, International Design Competition and Symposium 2013, a publication of National University of Singapore, School of Design & Environment;
  6. A new paradigm for food security: robustness as an end goal, juli 2013, a publication of S.Rajaratnam School of International Studies, Centre for Non-Traditional Security Studies in Singapore;
  7. NTU to offer food science course with Dutch uni, The Straits Times, 17 januari 2014, http://www.stcommunities.sg/education/university/university/ntu-offer-food-science-course-dutch-uni;
  8. Singapore farmers can tap on S$63m fund to boost yields, productivity, Today newspaper, 25 augustus 2014, http://www.todayonline.com/singapore/singapore-farmers-can-tap-s63m-fund-boost-yields-productivity;
  9. Vertical Farming: Singapore’s Solution to Feed the Local Urban Population, door Ravindra Krishnamurthy, 25 juli 2014: http://permaculturenews.org/2014/07/25/vertical-farming-singapores-solution-feed-local-urban-population/;
  10. Netting more ways to keep fish farms sustainable, The Straits Times, 10 maart 2015: http://news.asiaone.com/news/singapore/netting-more-ways-keep-fish-farms-sustainable

Streamers
De Singaporese bedrijven worden door de overheid gesteund om te investeren in technologie, efficiënte methodes te implementeren en onderzoek uit te voeren. Singapore kijkt nu ook kritisch naar de jaarlijks groeiende berg voedselafval die bedrijven en huishoudens produceren.