Smart City: Een maatschappelijke kijk op technologische innovaties

In News, Smart City by Astrid Seegers

Nieuwsflits | 13 september 2017  | Dana van der Zee

Nederlandse Smart City initiatieven stonden onder grote belangstelling bij verschillende evenementen in Singapore. DutchCham organiseerde in samenwerking met het Innovatie Attaché Netwerk in Singapore een keynote lezing van Frans-Anton Vermast, strategy advisor voor Amsterdam Smart City, over Smart City initiatieven in Amsterdam. Tijdens het jaarlijkse TechXAsia verzorgde het Innovatie Attaché Netwerk een ronde tafel discussie over Smart City projecten in Nederland en nam deel aan het Smart Leadership Panel. De sociale kant van Smart Cities en de samenwerking tussen inwoners en overheid werden tijdens de discussies uitgelicht.

Smart City projecten in Amsterdam
DutchCham organiseerde in samenwerking met het Innovatie Attaché Netwerk (IA netwerk) Singapore een bijeenkomst voor Nederlandse ondernemers in Singapore over Smart Cities met spreker Frans-Anton Vermast, strategy advisor voor Amsterdam Smart Cities. Centraal stond de noodzakelijke invloed van de inwoners om Amsterdam tot Smart City te ontwikkelen. Anders dan in Singapore is Amsterdam Smart City overgeschakeld naar een succesvolle ‘bottom-up’ benadering. Behoeftes van inwoners dienen als uitgangspunt voor Smart City initiatieven. Voorbeeld hiervan is de vraag vanuit daklozen naar mobiele oplaadpunten door de stad, wat eveneens nuttig blijkt voor de vele toeristen in Amsterdam. Ook het online openstellen van data stimuleert inwoners na te denken over Smart City initiatieven en draagt bij aan de betrokkenheid van inwoners.

Prioriteiten in een Smart City
Frans-Anton Vermast en Susan van Boxtel, innovatie adviseur voor het IA netwerk in Singapore, namen deel in het drukbezochte Smart Leadership Panel tijdens de openingssessie van TechXAsia. TechXAsia is een tweedaagse conferentie en beurs wat jaarlijks georganiseerd wordt in Singapore. Thema van dit jaar was ‘Digital Disruption, Digital Transformation’. Panelleden uit Singapore, Maleisië, Indonesië, en Nederland vertelden over de verschillende benaderingen van een Smart City. Een levendige discussie over de prioriteiten van een Smart City ontstond. Waar Frans-Anton Vermast de burgers een centrale rol gaf, bleken de steden in Maleisië vooral masterplannen te maken. Voor Indonesië stond het regelen van verkeersdoorstroming in Jakarta centraal. Singapore richtte zich op de mogelijkheden van Singapore als fietsstad en Susan vertelde over circulaire economie en deeleconomie als belangrijke thema’s binnen Smart Cities met het voorbeeld van gebruik van restwarmte van Amsterdams Waterbedrijf ‘Waternet’ om de Amsterdamse bloedbank te verkoelen.

De rol van inwoners in een Smart City Elsbeth Nijhuis en Susan van Boxtel, Innovatie Attaché Netwerk in Singapore, organiseerden tijdens TechXAsia een ronde tafel discussie over Smart City initiatieven in Nederland. De tafel was goed gevuld met deelname uit onder andere Nieuw-Zeeland, Australië, China, de Filipijnen en Singapore. Hoewel het evenement volop in het teken stond van technologische innovaties, voltrok de discussie zich rondom de sociale kant van Smart Cities en de rol van inwoners in een Smart City. Moeten inwoners zich aanpassen aan infrastructuur of moet de infrastructuur zich aanpassen aan de behoeften van inwoners? Hieruit volgde de business case rondom Smart Cities, waarbij steden aantrekkelijk gemaakt worden voor burgers door de juiste services aan te bieden.

Op de beursvloer was een grote diversiteit aan zowel Singaporese als buitenlandse bedrijven te vinden die hun innovaties presenteerden op het gebied van Artificial Intelligence (AI), Robotics & Drones en Internet of Things (IoT). Tijdens de beurs presenteerde bedrijven en start-ups nieuwe technologieën, terwijl in de lezingen de sociale kant van Smart Cities naar voren kwam. De term Smart City blijkt in de praktijk vaak verschillende betekenissen te hebben.

Meer artikelen over innovatie in Singapore zijn te vinden op de website van het IA-Netwerk (www.ianetwerk.nl) en de website van IA Singapore (www.hollandinnovation.sg).