Speerpunten Kunstmatige Intelligentie in Singapore

In High tech, Life Sciences & Health, Mobility & Logistics, News, Smart City by Elsbeth Nijhuis

Artikel | IA-netwerk Singapore

Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) is één van de drie nieuwe sleuteltechnologieën binnen het Smart Nation initiatief van de Singaporese overheid. Het AI.SG-programma is een samenwerking tussen publieke en private partijen gericht op R&D. Dit nationale programma stimuleert ontwikkelingen van AI-toepassingen in de financiële sector, de gezondheidszorg en leefbaarheid van de stad.

Begin 2017 bleek de digitale transformatie van Singapore naar Smart Nation niet snel genoeg te gaan. Daarom is het nationaal programma/ platform AI.SG opgericht om de ontwikkeling van de digitale economie van Singapore te stimuleren.

AI.SG wordt gedragen door de National Research Foundation (NRF), in samenwerking met andere overheidsorganisaties zoals, Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO); Economic Development Board (EDB); Infocommunication Media Development Authority (IMDA); SGInnovate en Integrated Health Information Systems (IHIS). Doelstelling van het AI.SG programma is samenwerkingen tussen onderzoeksinstellingen in Singapore met start-ups en bedrijven te stimuleren in het ontwikkelen van AI-oplossingen voor nationale uitdagingen. De NRF investeert de komende vijf jaar S$150 miljoen (vergelijkbaar met ruim 90 miljoen Euro) in AI.

Speerpunten nationaal AI programma
Het nationale AI programma heeft drie speerpunten:

  • AI inzetten voor grote maatschappelijke uitdagingen, gericht op drie terreinen; Smart Cities, Gezondheidszorg en Financiële sector.
Smart Cities Healthcare & Wellness Financiële sector
–          Transport planning & optimisation
–          Infrastructure management
–          Safety & security
–          Productivity improvement
–          Healthcare analyses
–          Personalised medicine
–          Disease pattern prediction
–          Community care
–          Smart home
–          Risk modelling & prediction
–          Fraude detection
–          Productivity improvement
–          Digital personal financial advisor for elderly
  • Investeren in wetenschap om innovaties en doorbraken te realiseren.
  • Verbreden van de toepassing en het gebruik van AI in de private sector. Doel is om 100 succesvolle projecten te realiseren. Onderzoekers werken aan projecten die voortvloeien uit industriële uitdagingen. Potentie wordt vooral gezien in de financiële sector, gezondheidszorg en city management.

Daarnaast loopt het trainingsprogramma TechSkills Accelerator (TeSA) in AI onder het initiatief van SkillsFuture. Dit 9 maanden durende trainingsprogramma voor afgestudeerde (< 3 jaar) uit Singapore bestaat uit 3 maanden theorie en 6 maanden on-the-job training werkend aan AI in een bedrijf.

 
Figuur 1: AI activiteiten in Singapore uitgezet tegen Technology Readiness Levels (bron AI.SG)

AI onderzoek in Singapore
AI onderzoek en ontwikkeling vindt plaats bij het onderzoeksinstituut Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), dit is de overkoepelende organisatie voor toegepast onderzoek in Singapore en bij de universiteiten: National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU), Singapore Management University (SMU), Singapore University of Technology and Design (SUTD).

Recent is aangekondigd dat NTU samen met het Chinese technologiebedrijf Alibaba een gezamenlijk research instituut gaat oprichten op het vlak van AI. Het is het eerste gezamenlijke onderzoeksinstituut van Alibaba buiten China. Het instituut combineert de ‘human-centered’ AI expertise van NTU (toegepast op gebieden van gezondheid, veroudering woning en buurt) met technologieën van Alibaba op het vlak van Natural Language Processing (NLP), computer vision, machine learning and cloud computing. Het onderzoekslab richt zich op het verbeteren van gezondheid en stadsplanning in Singapore en start met 50 onderzoekers afkomstig van beide organisaties.

In januari 2018 is het nieuwe AI centrum van NUS gestart. Het NUS Artificial Intelligence Innovation and Commercialisation Centre (NUSAIICC) is een samenwerking tussen NUS en Suzhou Industrial Park Administrative Committee en is gevestigd in het NUS Research Institute in Suzhou in China. Het NUSAIICC is gericht op gezamenlijk R&D onderzoek en biedt een platform voor commercialisatie van AI op gebieden als smart city, gezondheidszorg en fintech. Het AI centrum ondersteunt start-ups en bedrijven met AI kennis, de toepassing, acceptatie en vermarkten van nieuwe technologie.

Stimulerende rol van de overheid
Technologieën zoals AI zijn voor Singapore onmisbaar in de toekomst. Uitdagingen als opkomende vergrijzing, gebrek aan natuurlijke grondstoffen en een tekort aan ‘medium skilled workers’, kunnen aangepakt worden met behulp van AI-toepassingen. Verwacht wordt dat met de inzet van AI de jaarlijkse economische groei in 2035 zal verdubbelen en het banenverlies relatief beperkt zal zijn. De routinewerkzaamheden worden efficiënter, waardoor de productie stijgt en mensen volop ingezet kunnen worden om nieuwe technologieën te ontwikkelen.

In Singapore verzamelen zowel publieke als private partijen de benodigde data voor AI-toepassingen. De overheid verzamelt veel data in openbare ruimtes door het gebruik van sensoren, camera’s en gps. Gelimiteerde wetgeving om privacy schending bij het verzamelen van data tegen te gaan, geldt voornamelijk voor private partijen. De Singaporese overheid heeft weinig restricties in het verzamelen en gebruik van data, zolang dit resulteert in een betere dienstverlening voor de bevolking en de nationale veiligheid verbetert. De Singaporese bevolking ziet de overheid veelal als een bron van veiligheid en zekerheid. Het vertrouwen in de overheid is met 74% dan ook hoog. Dit maakt verzamelen van data en implementatie van AI-toepassingen gemakkelijk. Daarnaast is cybersecurity voor de Singaporese overheid prioriteit om het hacken van data te voorkomen.

In Singapore wordt de technologie niet als vervanging gezien, maar als mogelijkheid. Nieuwe wet- en regelgeving wordt alleen gemaakt als dat noodzakelijk is. Vaker wordt bestaande regelgeving aangepast, zoals voor autonome voertuigen. Regelgeving verplicht de aanwezigheid van een ‘safety driver’ in een autonoom voertuig. Deze regelgeving is geldig voor vijf jaar en wordt aangepast als ontwikkelingen op het gebied van autonome voertuigen daartoe aanleiding geven. Hiermee blijft de wetgeving flexibel en ontwikkeling van de technologie mogelijk.

Mogelijkheden voor samenwerking
Singapore heeft een uitstekend klimaat om als AI hub te fungeren. De overheid investeert in AI en aanverwante technologieën om de ontwikkeling van een Smart Nation Singapore te bevorderen en een betrouwbare en intelligente ICT infrastructuur te realiseren. Ook vanuit de diverse sectoren (bv. advanced manufacturing and retail) is grote vraag naar AI mogelijkheden en oplossingen. Daarnaast beschikt Singapore over uitstekende onderzoeksfaciliteiten, bijvoorbeeld bij NUS en NTU, en is voor start-ups een goed klimaat gecreëerd.

Bedrijven waarvan 30% van de aandeelhouders of meer Singaporees is, kunnen aanspraak maken op financiële steun vanuit AI.SG. Singapore staat open voor internationale samenwerking met name op het gebied van fundamenteel onderzoek. Het nationale AI programma ondersteunt internationale samenwerking als deze gebaseerd op samenwerking met een onderzoeker van een van de universiteiten in Singapore of A*STAR.

 
Figuur 2: AI aandachtsgebieden voor onderzoek in Singapore (bron AI.SG)

 

Meer informatie
Neem contact op met de innovatie adviseurs in Singapore via SIN-IA@minbuza.nl

Bronnen
https://www.aisingapore.org/
http://www.straitstimes.com/opinion/why-we-are-in-danger-of-overestimating-ai
http://www.straitstimes.com/singapore/alibaba-group-opens-first-joint-research-institute-outside-china-with-ntu-to-study-ai
https://www.gov.sg/factually/content/why-should-singapore-move-towards-e-payments
http://www.straitstimes.com/business/banking/new-paynow-system-to-integrate-with-existing-banking-e-payment-apps-and-services
http://www.straitstimes.com/business/banking/fresh-guidelines-ahead-on-consumer-rights-with-e-payments-mas
http://www.straitstimes.com/singapore/nus-to-open-centre-for-artificial-intelligence-in-suzhou
http://news.nus.edu.sg/press-releases/AI-centre-Suzhou
http://www.straitstimes.com/singapore/untangling-the-way-to-a-smart-nation
https://www.imda.gov.sg/infocomm-and-media-news/buzz-central/2017/5/ai-analytics-and-fintech-boost-for-singapore-digital-economy
http://www.businesstimes.com.sg/government-economy/up-to-s150m-boost-for-singapores-artificial-intelligence-push-amended
https://www.tech.gov.sg/technews/innovation/2017/06/demystifying-ai-and-big-data
https://www.nrf.gov.sg/Data/PressRelease/Files/201705031442082191-Press%20Release%20(AI.SG)%20(FINAL)%20-web.pdf
https://www.tech.gov.sg/technews/innovation/2017/09/ai-for-enterprises-and-other-breakthroughs
http://www.straitstimes.com/singapore/e-payment-firms-in-race-to-roll-out-unifying-platform
https://www.smu.edu.sg/lky
http://www.straitstimes.com/tech/all-singpass-users-to-be-auto-enrolled-in-digital-data-vault-myinfo-by-year-end https://www.accenture.com/sg-en/company-news-release-artificial-intelligence-poised https://www.tech.gov.sg/technews/innovation/2017/09/autonomy-vs-lobotomy http://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-in-sweet-spot-to-ride-ai-wave http://www.straitstimes.com/singapore/new-rules-for-autonomous-vehicles https://www.citylab.com/life/2017/04/singapore-city-of-sensors/523392/ https://www.nrf.gov.sg/rie2020 https://www.smartnation.sg/initiatives/Mobility/self-driving-vehicles-sdvs-future-of-mobility-in-singapore https://www.tech.gov.sg/media-room/media-releases/2017/09/government-to-open-source-beeline-platform-code-to-catalyse-industry-and-public-innovation