Stimulering van Biobased Economy in Maleisië

In Energy & Environment by Astrid Seegers

Nieuwsbericht | 23 maart 2017 | Järvi de Vlugt

De Maleise overheid heeft duidelijke ambities in de Biobased Economy met de Nationale Biomassa Strategie 2020 : verwaarden en verduurzamen.. Deze strategie richt zich vooral op de palmoliesector, aangezien deze sector veruit de grootste hoeveelheid biomassa levert. Deze strategie wordt ondersteund door beschikbaarheid van fondsen en matchmaking capaciteit van verschillende overheidsorganisaties.

Agensi Inovasi Malaysia (AIM) heeft als doel om innovatie in Maleisië te stimuleren. Dit doet ze onder andere door te investeren in projecten, programma’s op te zetten voor creatief en innovatief onderwijs en door samenwerkingen tussen verschillende partijen te coördineren. Een verantwoordelijkheid van AIM is het opzetten en uitvoeren van de Nationale Biomassa Strategie 2020. Deze strategie richt zich op het opwaarderen van de biomassa tot waardevolle eindproducten zoals chemicaliën, elektriciteit en brandstof. AIM helpt in het identificeren en communiceren van mogelijkheden en trends in de biomassa industrie en helpt bij het coördineren van samenwerkingen tussen zowel lokale als internationale partijen. Daarnaast levert AIM ook concretere diensten, zoals het beoordelen van haalbaarheid van business plannen en het koppelen van lokale en internationale partijen aan elkaar. Door de steun van overheid worden deze diensten gratis aangeboden.

Naast AIM is BioEconomy Development Corporation een belangrijke speler in de biobased economy in Maleisië. Deze partij is gericht op het vercommercialiseren van verschillende biobased producten. Verschillende programma’s worden aangeboden aan biotechnologiebedrijven, zoals het koppelen van start-ups met grotere bedrijven om hun product op de markt te brengen, maar ook door het aanbieden van bepaalde belastingvoordelen. Zo kan een bedrijf in aanmerking komen voor de BioNexus status, wat (import)belasting voordelen, toegang tot lokale onderzoeksfaciliteiten en verdere overheidssteun met zich meebrengt.

Ook heeft de overheid, in samenwerking met de twee grote palmolieproducenten Sime Darby en Felda, de joint venture MYBiomass opgezet. Deze instelling richt zich op het produceren van high value chemicaliën die in de palmolieproductie, maar ook in andere industrieën kunnen worden gebruikt. Aangezien MYBiomass zich voornamelijk richt op het toepassen van technologieën en processen, maar niet op de ontwikkeling van technologieën, ligt hier een kans voor Nederlandse bedrijven.

Kansen voor Nederland
Door de grote belangstelling van de Maleisische overheid voor ontwikkeling van de biobased economy en de daarbij horende fondsen zorgen voor veel kansen voor zowel binnen- als buitenlandse bedrijven. Onlangs is een Partners in International Business convenant ondertekend door verschillende Nederlandse partijen, die gezamenlijk de Maleise biomassa markt willen betreden.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Handelsafdeling van de Nederlandse ambassade in Kuala Lumpur, Maleisië en het Innovatie Attaché Netwerk in Singapore en Maleisië via: E-mail: kll-ea@minbuza.nl en sin-ia@minbuza.nl Website: www.ianetwerk.nl & maleisie.nlambassade.org