Waterbesparende technologieën maken kans in Singapore

In Water by Astrid Seegers

Nieuwsbericht | 2017/02/16 | Alexander van Dorssen

Innovatieve technologieën die watergebruik verminderen hebben kans in Singapore. De omgang met water in Singapore zal een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van de samenleving de komende decennia. Momenteel krijgt Singapore haar water uit “Four National Taps”: geïmporteerd water uit Maleisië, lokaal opgevangen regenwater, gezuiverd afvalwater en ontzilt zeewater. Als klein eiland zonder natuurlijke hulpbronnen wil Singapore voor 2060 volkomen zelfvoorzienend zijn in een water aanlevering. Het geïmporteerde water uit Maleisië wil Singapore in de toekomst van af. Naast technologieën voor water zuivering, vergt het streven naar onafhankelijkheid van water toelevering, efficiënt gebruik van water.

In februari 2017 kondigde de Minister van Financiën Heng Swee Keat aan dat waterprijzen met 30% zullen gaan stijgen de komende twee jaar. Voor het eerst in 17 jaar wordt de waterprijs in Singapore aangepast. De waterprijs moet volgens minister Heng Swee Keat gelijk zijn aan de kosten om het water aan te voeren. Gebruikers van water in Singapore zijn de afgelopen jaren niet goed geïnformeerd over de kosten voor ontzilting en het zuiveren van afvalwater. Vandaar dat sommige gebruikers de prijstoename van water als een shock hebben ervaren. Gebruikers zullen nu meer behoefte hebben aan water besparende technologieën om de kostenpost van water te reduceren. Voor huishoudelijk gebruik kost 1 m3 S$2.10 (ongeveer 1.40 euro). In juli 2018 wordt dit verhoogd tot S$2.74 per m3 (ongeveer 1.80 euro). Gebruikers die meer dan 40 m3 gebruiken moet zelfs S$3.69 per m3 (ongeveer 2.45 euro) betalen in juli 2018. Laag – tot middeninkomens huishoudens worden gecompenseerd.

De prijstoename voor water zal gebruikers motiveren om zuiniger om te gaan met water en meer waterbesparende technologieën toe te passen. De vraag naar deze technologieën is daarom groot in Singapore. Nederlandse bedrijven die innovatieve oplossingen op de markt kunnen brengen die het gebruik van water zouden kunnen verminderen hebben goed perspectief in Singapore. De nationale water autoriteit van Singapore, de PUB, heeft als streven om het waterverbruik per persoon in Singapore terug te dringen van de huidige 151 liter tot 140 liter in 2030. Toiletten in oude flatgebouwen worden bijvoorbeeld op dit moment vervangen met modernere toiletten die het spoelvermogen verminderen van negen naar vier liter.

Beschikbaar fonds
De PUB heeft een onderzoeksfonds beschikbaar gesteld voor buitenlandse kennisinstellingen en bedrijven om ‘proof-of-concept’ water technologieën voor te stellen en te testen die de PUB kan gebruiken om Singapore water onafhankelijk te maken. De PUB stelt 400 duizend Singapore dollar (ongeveer 265 duizend euro) beschikbaar voor maximaal twee jaar. De deadline voor het indienen van een onderzoeksvoorstel is 17 april 2017

Meer informatie over het onderzoeksfonds van de PUB is te vinden op:

Meer informatie

Wil je meer informatie weten over toetreding tot de Singaporese markt op gebied van water, neem dan contact op met de innovatie adviseurs in Singapore via SIN-IA@minbuza.nl.

Meer artikelen over innovatie in Singapore zijn te vinden op de website van het IA-Netwerk (www.ianetwerk.nl) en via de website van de Nederlandse Ambassade in Singapore (http://singapore.nlambassade.org/zaken-doen/innovatie-attache-netwerk).

Het IA-Netwerk in Singapore verbindt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken kennis over internationale innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends aan Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en overheden.

Bronnen

Taxonomie

Topsector                          Water

Landen                              Singapore

Belangrijke termen            waterprijs stijging, waterbesparende technologieën, marktkansen Nederlandse (water)bedrijven