Waterkennis in Maleisië, kansen voor academische samenwerking

In Water by Astrid Seegers

Artikel | 8 december 2015 | Joreen Merks

Inleiding
Ongeveer negen procent van het totale landoppervlak van Maleisië is gevoelig voor overstromingen. Jaarlijks keert het overstromingsprobleem terug tijdens het moessonseizoen. Riviermanagement is daarom een relevant thema. De uitdagingen bij het aanpakken van de problemen liggen niet alleen in de techniek, maar ook in het beleid met betrekking tot watermanagement.

De politieke wil om de problemen aan te pakken kent een piek tijdens het regenseizoen. Zodra het water wegzakt, verdwijnt ook het probleem van de politieke radar. De inzet van de overheid limiteert zich vooral tot hulp en niet ramppreventie. Binnen verschillende onderzoeksgroepen is de aandacht wel gericht op fundamentele oplossingen voor de overstromingsproblematiek in Maleisië, zowel in de techniek als op sociaal en politiek gebied.

De watersector wordt vooral onderzocht door de overheidsuniversiteiten. Een andere belangrijke speler in de watersector is het National Hydraulic Research Institute (NAHRIM).

Financiering
Maleisische onderzoek wordt voornamelijk gefinancierd door de nationale overheid. Het grootste aandeel komt van het Ministerie van Educatie en het Ministerie van Wetenschap, Technologie en Innovatie. Een klein deel van de inkomsten komt van consultancy voor bedrijven.

Onderzoekers schrijven ook internationale onderzoeksgelden aan voor gezamenlijk onderzoek. Maleisische universiteiten hebben samenwerkingsverbanden met universiteiten uit Korea, Groot Brittannië, Australië, Japan en de Verenigde Staten. De Wereldbank en Asian Development Bank zijn niet actief in Maleisië.

Voorbeelden van onderzoeksgelden die interessant zijn voor samenwerking met Maleisië zijn Horizon 2020 en UNESCO IHP.

Horizon 2020 is een financieringsinitiatief van de Europese Commissie. Dit initiatief stimuleert gezamenlijk Europees onderzoek en samenwerking tussen Europese en niet-Europese partners.

UNESCO IHP heeft het UNESCO HELP programma toegepast in de Langat rivier. In dit bassin is een ‘integrated river basin management’ (IRBM) onderzoek gedaan, waarbij de Universiti Kabangsaan Malaysia samen met de beheerders een beleidsplan heeft opgesteld. Het doel van dit UNESCO HELP programma is om het riviermanagement en de waterkwaliteit van een rivier naar een hoger niveau te tillen.

Universiteiten
De belangrijkste publieke onderzoeks-universiteiten zijn Universiti of Malaya (UM), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Putra Malaysia (UPM) en Universiti Kabangsaan Malaysia (UKM). USM en UTM zijn technische universiteiten, UPM is de landbouwuniversiteit en UM en UKM zijn algemene universiteiten. Al deze universiteiten zijn actief in watermanagement onderzoek. Zij hebben de faciliteiten, de kennis en krijgen onderzoeksgelden vanuit de overheid. Daarnaast hebben ze internationale samenwerkingen met Britse, Australische en andere Aziatische universiteiten.

Twee andere universiteiten met activiteiten op het gebied van watermanagement onderzoek zijn University Malaysia Pahang (UMP) en Universiti Tenaga Nasional (UniTen). UMP is een universiteit voor meer toegepast onderzoek. De campus ligt in een overstromingsgevoelig gebied en ze zijn daarom extra gedreven om oplossingen te vinden. De private universiteit UniTen is de universiteit van de nationale energie maatschappij en doet onderzoek gerelateerd aan energie en stuwdammen in rivieren.

Tabel 1: Algemene informatie en internationale ranking (www.topuniversities.com)

  Algemene Informatie   Internationale Ranking
Name Aantal onderzoekers Aantal studenten overall Technologie Civiele Techniek Land en Bosbouw Milieukunde
UM 3500 21.000 146 54 101-150 101-150
USM 2152 22.600 289 85 101-150 31
UTM 3654 25.000 303 100 101-150 201-250
UKM 2591 32.000 312 149 151-200 201-250
UPM 2548 26.000 331 133 151-200 51-100 151-200
UMP 713 9.100
UniTen 530 11.000

In de onderstaande tabel is de focus van het de universiteiten weergeven. Tevens staan de onderzoeksafdelingen binnen de universiteit benoemd.

Tabel 2: onderzoeksactiviteiten per universiteit

(-) = niet actief (+/-) = gemiddeld actief (+)= actief (++) = zeer actief

Naam Naam water afdeling

 

Oppervlakte water kwaliteit Noodhulp Kust water-bouw Rivier management stedelijk water Drink water afval water
UM Civil Engineering ++ + ++ +/- ++ ++ ++
USM REDAC (River engineering & Urban Drainage) + ? ? ++ ++ ? ?
UTM IPASA (Environmental sustainability & water security) COEI (Coastal engineering), Water Alliance ++ ? ++ + ++ ++ ++
UKM LESTARI (Environment), SEADPRI (Disaster prevention) IPI (climate change) ++ ++ ? ++ ? + +
UPM Faculty of Environmental Studies ++ + +/- +/- ? ++ ++
UMP Civil engineering +/- ++ + ++ + +/- +/-
UniTen   ++ + ++ ++

Kennisinstellingen actief in Maleisië
Onderzoek naar oppervlaktewaterkwaliteit, stedelijke wateroverlast en riviermanagement hebben in Maleisië de hoogste prioriteit. Buiten de Universiteiten is het ‘National Hydrologic Research Instituut Malaysia’ (NAHRIM) actief in onderzoek naar water management. Na de overstromingen van 2014/2015 deed het ‘Center for Public Policy Studies’ (CPPS) een onderzoek naar het overstromingsbeleid.

NAHRIM heeft 220 medewerkers in dienst waarvan 60 onderzoekers. Het instituut valt onder het Ministry of Natural Resources and Environment. In 2015 financierde het Ministerie 10 Miljoen Maleisische Ringgit (+/-2.1 miljoen Euro). NAHRIM genereert zelfstandig een klein deel van haar inkomsten door consultancy werkzaamheden voor bedrijven.

Het onderzoek van NAHRIM richt zich op:

  • grondwater
  • riviermanagement
  • kust- en oceanografische uitdagingen
  • kwaliteit van water en milieu
  • waterbronnen
  • klimaatverandering

NAHRIM beschikt over een fysiek laboratorium voor modellering en een laboratorium voor waterkwaliteit. Het laboratorium voor modellering bestaat uit een aantal grote bassins en stroomgoten voor studies naar kusterosie, overstromingen, riviermanagement en havenontwikkeling. NAHRIM maakt gebruik van een high performance computer voor modellering op het gebied van klimaatverandering. NAHRIM verhuurt de faciliteiten aan universiteiten en andere onderzoekers.

Watermanagement onderzoek wordt in Maleisie op het moment niet centraal gecoördineerd. Hierdoor worden soms delen van onderzoek dubbel uitgevoerd. De Maleisische universiteiten werken samen aan specifieke onderzoeken. De universiteiten en NAHRIM zijn op zoek naar meer centrale coördinatie en samenwerking.

Internationale partijen die actief zijn in onderzoek op het gebied van water in Maleisië zijn: Deens hydraulisch onderzoeksinstituut (DHI), HR Wallingford (Brits hydraulisch onderzoeksinstituut) en Japanse, Koreaanse, Britse, Australische en Amerikaanse universiteiten. Zij werken samen aan specifieke onderzoeksprojecten. HR Wallingford heeft een nauwe relatie met USM en DHI levert onder andere software aan NAHRIM.

Kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen
Vooral op onderzoeks- en onderwijsgebied is er samenwerking met Maleisische kennisinstellingen mogelijk. De universiteiten hebben veel interesse in het uitwisselen van studenten en begeleiden van studenten door supervisie van onderzoek, het uitwisselen van colleges, een gezamenlijk masterprogramma of projecten en onderzoeksgroepen. Voor onderzoekssamenwerking heeft de Maleisische overheid een constructie van ‘matching funds’, waarbij de Nederlandse en de Maleisische partij gelijke financiering inbrengen. Hiervoor moet de Maleisische universiteit de aanvraag bij haar eigen overheid doen.

Voor een gezamenlijk onderzoeksproject kan het beste contact worden gezocht met een professor binnen een specifiek werkveld. Wanneer samenwerking meer gericht is op onderwijs kan het hoofd van de afdeling of faculteit benaderd worden. Vanuit de universiteiten UKM, UPM, UM en UMP is enthousiasme voor samenwerking op het gebied van zowel onderwijs als onderzoek. UMP is het meest actief op zoek naar een partner. Ook NAHRIM heeft ambities om met Nederland onderzoek te doen. Dit betekent niet dat de andere universiteiten geen ambities hebben om samen te werken. Deze ambities zijn tot op heden alleen nog niet in kaart gebracht.

NAHRIM wil een bezoek brengen aan Nederland om te kijken hoe Nederlandse onderzoeksinstellingen invulling geven aan doelstellingen en om de mogelijkheden voor samenwerking en kennisdeling te onderzoeken. Meer concreet is NAHRIM op zoek naar een goedkoper softwarepakket vanwege de hoge licentie en traingingskosten van het huidige softwarepakket (MY21&MYFM).

Meer informative?
Neem contact op met de innovatie adviseurs in Singapore via sin-ia@minbuza.nl.
Website: www.ianetwerk.nl

Meer informatie over specifiek water onderzoeken in Maleisië:

Bronnen:
Vooral interviews met verschillende personen werkzaam aan deze universiteiten.

De volgende websites zijn geraadpleegd voor de totstandkoming van dit artikel

STREAMER:
Watermanagement onderzoek wordt in Maleisie op het moment niet centraal gecoördineerd. De universiteiten en NAHRIM zijn op zoek naar meer centrale coördinatie en samenwerking.